Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019 r.

Korzystając z JSPuzzles.com, akceptujesz te warunki użytkowania w całości.
Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania lub jakąkolwiek ich częścią, nie możesz korzystać z tej witryny i powinieneś natychmiast wyjść.
Właściciele, webmasterzy i pracownicy JSPuzzles.com są łącznie określani jako „JSPuzzles.com”, „usługa”, „nas” lub „my”.

Zastrzeżenie

 • Nie ma żadnej gwarancji. Rozważ JSPuzzles.com jako usługę „tak jak jest”. JSPuzzles.com nie może zagwarantować żadnej części tej strony. Obejmuje to między innymi: czas pracy serwera, przechowywanie obrazów i kopie zapasowe obrazów.
 • Zawartość stron tej witryny może ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek określonym celu. Przyjmujesz do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo
 • W żadnym wypadku JSPuzzles.com ani współtwórcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym, ale nie ograniczając się do, zakup zastępczych towarów lub usług; utratę użytkowania, danych lub zysków lub przerw w działalności), niezależnie od przyczyny i na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, czy to w ramach odpowiedzialności kontraktowej, ścisłej czy deliktowej (w tym zaniedbania lub innej) wynikającej w jakikolwiek sposób z korzystania ze świadczonej usługi, nawet jeśli została poinformowana o możliwości takie uszkodzenia.

Warunki ogólne

 • Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji witryny lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych z witryną poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny bezprawny sposób.
 • Użytkownik nie może sondować, skanować ani testować podatności witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w witrynie lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną. Nie możesz odwrócić wyszukiwania, śledzić ani starać się prześledzić żadnych informacji o jakimkolwiek innym użytkowniku lub odwiedzającym witrynę, w tym wszelkich kontach JSPuzzles.com, które nie są Twoją własnością.
 • JSPuzzles.com może zawierać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich. Te linki są podane dla Twojej wygody. Nie oznaczają, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.

Prawa autorskie

 • Wszystkie obrazy są chronione prawami autorskimi ich prawowitych właścicieli. Nie możesz używać żadnych obrazów na tej stronie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela praw autorskich, właściciel każdej układanki jest wymieniony na dole strony układanki.
 • Całe oprogramowanie, dokumentacja i strony internetowe dostępne na tej stronie internetowej (z wyjątkiem zdjęć) są dziełem chronionym prawem autorskim JSPuzzles.com. Korzystanie z puzzli znalezionych na tej stronie podlega umowie licencyjnej z właścicielami strony.
 • Wszystkie marki, logo lub nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi i służą do identyfikacji produktów i usług ich odpowiednich właścicieli.
 • Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z nami

Zdjęcia i łamigłówki przesłane przez użytkowników

Rozumiesz, że wszystkie posty, wiadomości, tekst, pliki, obrazy, zdjęcia, wideo, dźwięki lub inne materiały („Treści”) opublikowane, przesłane za pośrednictwem lub połączone z usługą są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której takie treść pochodzi.

Odwiedzający nie mogą używać JSPuzzles do przesyłania, przesyłania, retransmisji, przechowywania lub dystrybucji jakichkolwiek treści, w tym bez ograniczeń obrazów, tekstu, danych lub innych informacji, które według wyłącznego uznania JSPuzzles:
 • Naruszy, usiłuje naruszać lub pomaga osobom trzecim naruszać lokalne, stanowe, federalne, międzynarodowe prawo, zarządzenia lub regulacje,
 • Naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności jakiejkolwiek strony.
 • Są grożące, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, obraźliwe, nękające, oszczercze, zniesławiające, zwodnicze, oszukańcze, naruszające prywatność innej osoby lub mogące w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na jakąkolwiek osobę, grupę lub podmiot,
 • Grozi lub zachęca do uszkodzenia ciała lub zniszczenia mienia lub krzywdzenia jakiejkolwiek osoby.
 • Ofiaruje, nęka, poniża lub zastrasza osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, status imigracyjny, wiek, niepełnosprawność lub z jakiegokolwiek innego powodu,
Personel JSPuzzles nie skanuje wstępnie przesłanych treści, pracownicy JSPuzzles mają prawo według własnego uznania usunąć wszelkie treści z serwera i/lub ze strony internetowej.
Nie możesz polegać na dostępności i dokładności treści przesłanych przez Ciebie.

Polityka prywatności

Proszę zapoznać się z naszą Stroną z polityką prywatności

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Whatsapp
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Pinterest
Udostępnij przez e-mail