Användarvillkor

Senast uppdaterad: 30 april 2019

Genom att använda JSPuzzles.com accepterar du dessa användarvillkor till fullo.
Om du inte håller med dessa användarvillkor eller någon del av dem kan du inte använda den här webbplatsen och du bör avsluta omedelbart.
JSPuzzles.com-ägare, webbansvariga och personal kallas här kollektivt för "JSPuzzles.com", "tjänsten", "oss" eller "vi".

Ansvarsfriskrivning

 • Det finns ingen garanti av något slag. Betrakta JSPuzzles.com som en "I befintligt skick"-tjänst. JSPuzzles.com kan inte garantera någon del av denna webbplats. Detta inkluderar, men inte begränsat till: Serverdriftstid, bildlagring och bildsäkerhetskopiering.
 • Innehållet på sidorna på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.
 • Varken vi eller någon tredje part ger några garantier eller garantier för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter
 • JSPuzzles.com eller bidragsgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga speciella, exemplariska eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, upphandling av ersättningsvaror eller tjänster; förlust av användning, data eller vinster; eller affärsavbrott) oavsett orsak och på grund av någon teori om ansvar, vare sig det är i kontrakt, strikt ansvar eller skadestånd (inklusive vårdslöshet eller på annat sätt) som uppstår på något sätt ur användningen av den tillhandahållna tjänsten, även om man informeras om möjligheten att sådan skada.

Allmänna villkor

 • Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion på webbplatsen, eller några andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen genom hackning, lösenordsutvinning eller andra olagliga metoder.
 • Du får inte undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, inte heller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen. Du får inte vända uppsökning, spåra eller söka spåra någon information om någon annan användare av eller besökare på webbplatsen, inklusive alla JSPuzzles.com-konton som inte ägs av dig.
 • JSPuzzles.com kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet. De betyder inte att vi stöder webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.

Upphovsrätt

 • Alla bilder är upphovsrättsskyddade för sina respektive ägare. Du får inte använda någon av bilderna på denna webbplats för något syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, ägaren till varje pussel nämns längst ner på pusselsidan.
 • All programvara, dokumentation och webbsidor som finns tillgängliga på denna webbplats (förutom fotona) är upphovsrättsskyddat av JSPuzzles.com. Användningen av pussel som finns på denna webbplats är föremål för ett licensavtal med webbplatsens ägare.
 • Alla varumärken, logotyper eller produktnamn är eller kan vara varumärken som tillhör och används för att identifiera produkter och tjänster från deras respektive ägare.
 • Om du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen kontakta oss

Användarens inskickade foton och pussel

Du förstår att alla inlägg, meddelanden, text, filer, bilder, foton, videor, ljud eller annat material ("Innehåll") som publiceras på, överförs genom eller länkas från tjänsten, är ensamansvaret för den person från vilken sådan innehållet har sitt ursprung.

Besökare ska inte använda JSPuzzles för att ladda upp, överföra, återsända, lagra eller distribuera något innehåll, inklusive men inte begränsat till bilder, text, data eller annan information som, efter JSPuzzles eget gottfinnande:
 • Brott mot, försöker bryta mot eller hjälper tredje part att bryta mot lokala, statliga, federala, internationella lagar, förordningar eller förordningar,
 • Gör intrång i någon parts upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt.
 • Är hotfull, obscent, oanständig, pornografisk, kränkande, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, vilseledande, bedräglig, inkräktande på annans integritet eller som på annat sätt skulle kunna påverka en individ, grupp eller enhet negativt,
 • Hotar eller uppmuntrar till kroppsskada eller förstörelse av egendom, eller skadar någon person.
 • Offrar, trakasserar, förnedrar eller skrämmer en individ eller grupp av individer på grundval av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, nationellt ursprung, immigrationsstatus, ålder, funktionshinder eller någon annan anledning,
JSPuzzles personal förskannar inte uppladdat innehåll, JSPuzzles personal har rätt att efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll från servern och/eller från webbplatsen.
Du får inte lita på tillgängligheten och noggrannheten hos något innehåll som du laddar upp.

Sekretesspolicy

Se vår Sekretesspolicysida

Dela på Facebook
Dela på Whatsapp
Dela på Twitter
Dela på Pinterest
Dela med e-post